O nás

Spoločnosť Absolut power energia s.r.o. zabezpečuje podporu projektov počas celého životného cyklu projektu: štúdie, analýzy, projekty, manažment, realizácia, optimalizácia, servis a poradenstvo. Prostredníctvom nášho portálu sa snažíme osloviť širokú škálu potenciálnych zákazníkov s ponukou vykonávania revízií elektrických zariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrického ručného náradia. Svoje služby prispôsobuje na mieru rôznym typom zákazníkov (bytové jednotky, rodinné domy, bytové domy, firmy, priemyselné areály alebo kancelárske komplexy).

Certifikáty a osvedčenia

Všetky činnosti vykonávame podľa aktuálnych zákonov, vyhlášok a technických noriem. Spoločnosť je držiteľom oprávnenia bez obmedzenia napätia aj vo výbušnom prostredí.

Naše prístroje

Prístrojové vybavenie používané našimi pracovníkmi pri revíziách elektrických zariadení je na vysokej úrovni a podlieha pravidelnej kontrole a kalibrácii. Používame najmodernejšie meracie prístroje a vybavenie.

307052