Výroba, prenos, dodávka, distribúcia elektriny

Riešenie miestnych prevádkových predpisov a požiarnej ochrany
  • fotovoltaické elektrárne
  • bioplynové elektrárne
  • biomasové elektrárne
  • vodné elektrárne
  • riešenie zodpovednej osoby za prevádzku a chod zdroja a údržbu zdroja

 

307051