Cenník

Každá revízia si vyžaduje individuálny prístup, preto sa jej konečná cena určuje hlavne podľa celkového času stráveného pri revízii a špecifických podmienok.

Orientačný cenník vybraných revízií:

 

Byt 1. izbový od 29 €
Byt 2. izbový od 39 €
Byt 3. izbový od 49 €
Rodinný dom od 59 €
Väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi od 2,5 €/obvod
Bleskozvod od 10 €/zvod
Bleskozvod na rodinnom dome 1 až 2 zvody                    od 49 €
El. ručné náradie a el. spotrebič od 2,9 €/ks
Elektrická prípojka NN
Elektrická prípojka VN
Transformačné stanice NN/VN
Fotovoltaické elektrárne
Bioplynové stanice
Biomasové stanice
Iné zariadenia
od 39 €
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
na vyžiadanie
Doprava od 0,29 €/km
 
 
 
 
 
Poskytované zľavy:

Predloženie revíznej správy spracovanej našou firmou    -20 %

307050